Skip to main content

Registrars willen grotere rol voor Rijksoverheid bij beheer van .nl-domein

b2ap3 large sidn logoNederlandse registrars willen dat SIDN een publieke instantie wordt. De Rijksoverheid zou de taken voor het beheer van Nederlandse domeinen in een wet moeten vastleggen en die aan de stichting moeten opleggen. Met name de inkomstenbronnen van SIDN steken de hosters.

Die oproep doet de Vereniging van Registrars in een opinieartikel in het Financieel Dagblad. De bedrijven willen het liefst dat SIDN onder de verantwoordelijkheid komt van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. SIDN beheert de Nederlandse .nl-domeinen en is een stichting, maar inmiddels is dat achterhaald, vinden de registrars: "Inmiddels zijn we het aantal van zes miljoen .nl-adressen gepasseerd", zegt de VvR. Daarmee is het domein 'een publiek goed geworden dat van vitaal belang is voor het functioneren van onze economie, democratie en maatschappij'. Het beheer zou daarom niet meer bij de stichting moeten liggen, maar bij de Rijksoverheid. De VvR trekt een parallel met het Kadaster, de RDW en de KvK.

De registrars hekelen het feit dat SIDN een private organisatie is. De stichting heeft een convenant met de Rijksoverheid waarin bepaalde regels worden opgenomen, maar dat is vrijblijvend. Bovendien wordt het slechts eens in de zeven jaar verlengd, en dat is een lange tijd volgens de VvR. "Er is geen wettelijke verankering. Ook ontbreekt een formeel verantwoordingsmechanisme van de taak van de stichting." Binnenkort wordt het convenant opnieuw verlengd. De VvR vindt dat een goed moment om te praten over de positie van SIDN.

Met name de financiële kant van SIDN zit de registrarvereniging dwars. SIDN rekent geld voor de uitgifte van .nl-domeinen. De hoogte van dat bedrag bepaalt de stichting zelf. "De stichting heeft dus een monopoliepositie", stelt de VvR. Onlangs maakte SIDN bekend de prijs van .nl-domeinen jaarlijks met twee procent te verhogen. Registrars klaagden daar toen al over. Onder overheidsverantwoordelijkheid zou SIDN een 'gereguleerd tarief dat de kostprijs dekt' moeten rekenen en de salarissen van de topmensen moeten begrenzen. De stichting zou bovendien alleen nog het beheren van het .nl-domein als kerntaak moeten hebben.

Daarnaast verkoopt SIDN andere diensten zoals een securitydienst en voert het een bedrijf dat eHerkenningsmiddelen verkoopt. Dat zou oneerlijke concurrentie veroorzaken op de Nederlandse markt, zegt de VvR. "Het is ondernemen met geld dat verdiend wordt uit een monopolie op een publiek goed."

SIDN is het niet eens met de kritiek, blijkt uit een reactie die de stichting aan het Financieel Dagblad heeft gegeven. Uit eigen onderzoeken zou blijken dat het merendeel van de registrars juist blij is met de stichting. Ook zouden de .nl-domeinen door het werk van SIDN veiliger zijn. SIDN wijst daarnaast op het toezicht vanuit het Agentschap Telecom, dat het technische beheer controleert. Het ministerie van Economische Zaken zegt tegen de krant dat het 'het convenant in 2021 zal evalueren'.