Skip to main content

VOORDELEN ONLINE LEREN

We leven steeds meer in een 24-uurs economie. Daarom kunt u tegenwoordig op ieder moment van de dag boodschappen laten bezorgen.
Ook het volgen van opleidingen en verkrijgen van informatie gaat steeds meer via de digitale snelweg. Door onze behoefte om steeds meer flexibiliteit te hebben in werk en privéleven worden ook steeds meer opleidingen en cursussen volledig of gedeeltelijk online gedaan. Deze manier van leren vraagt wel om specifieke kennis en vaardigheden van de ontwikkelaar, de trainer en de gebruiker.

Online onderwijs heeft veel voordelen:

  • De gebruiker kan volledig in zijn eigen tijd 24/7 gebruik maken van de opleiding;
  • Het lesmateriaal en de snelheid van leren kan volledig op elke individuele gebruiker worden afgesteld;
  • De kennis kan de gebruiker direct controleren door digitale kennistoetsen;
  • Er is altijd de laatste en correcte versie van de lesstof beschikbaar;
  • De trainer kan op elk moment van dag digitaal de vorderingen van de gebruiker inzien en eventueel bijsturen.

Om online leren goed toe te kunnen passen, is het aan te raden om een digitale leeromgeving te gebruiken. Deze digitale leeromgeving motiveert de gebruiker, ontzorgt de trainer en optimaliseert het onderwijs. Zo gebruikt u online leren in uw voordeel.

Online leren betekent niet dat er helemaal geen trainer meer nodig is, in tegendeel. De trainer zet onder andere de lijnen uit en bepaalt de grenzen. Online leren zorgt er echter wel voor dat de organisatievorm van de opleiding veranderd van sterk leerkracht-gestuurd naar meer leerling-gestuurd.

Bij het bepalen van de organisatievorm zal er altijd ruimte moeten zijn voor differentiatie, dat wil zeggen de manier van omgaan met de verschillen tussen de diverse gebruikers. Dit kan in een convergente vorm, waarbij de meeste gebruikers, met een verschillende mate van ondersteuning, op hetzelfde moment werken aan dezelfde leerdoelen.

Een voorbeeld van een convergent differentiatiemodel is het werken met drie structuren in een les, waarbij de hoeveelheid instructie en begeleiding afgestemd is op de onderwijsbehoeften van de individuele gebruiker.

  • De opleiding start met een individuele of juist gezamenlijke introductie en uitleg van het digitale leersysteem.
  • Daarna gaan de hoogvliegers in een verregaande vorm zelfstandig aan de slag en zullen de theoretische delen van het digitale leersysteem snel afronden.
  • De overige gebruikers werken rustiger en zullen regelmatig met (digitale) vragen komen en eventueel aanvullende assistentie van de trainer nodig hebben.
  • Slechts een enkele gebruiker zal veel moeite hebben met het bereiken van de leerdoelen. Voor hen is het dan noodzakelijk dat ze alsnog plaatsnemen aan de instructietafel, waar de persoonlijke instructie voor hen door de trainer verlengd wordt.
  • Aan het einde van de module/opleiding volgt weer een gezamenlijk evaluatiemoment.

Een andere manier om het digitale lessysteem te gebruiken is volgens het divergent differentiatiemodel. Hierbij zijn de gebruikers juist met verschillende doelen met de lesstof bezig, ieder in zijn eigen tempo en op eigen niveau en soms zelf op basis van eigen interesses.

Met het door Maindes ontwikkelde "D-Learning systeem" kunnen meerdere differentiatiemodellen gebruikt worden. Deze modellen kunnen ingezet worden voor opleidingen die volledig theoretisch zijn, maar ook voor opleidingen die een deel theorie bevatten en ook een deel praktijkvaardigheden hebben.